Vorige slide
Volgende slide

De arbeidsmarkt, Vitaal en Veerkrachtig

In de stuurgroep Vitaal en Veerkrachtig is uitvoerig gesproken over het netwerk. Een mooi netwerk, waarvan iedereen beaamt dat de inzet op positieve gezondheid essentieel is. We zijn op weg om de ‘Pledge’ die door velen enkele jaren geleden is ondertekend, nieuw leven in te blazen. We beginnen binnenkort met een toneelstuk dat ons helpt inspireren.

Een nieuwe kijk op gezondheid is zeer essentieel voor de arbeidsmarkt. Vanuit VWS en vanuit de werkgeversverenigingen Zorg en Welzijn in Nederland wordt op allerlei manieren ondersteund om zoveel mogelijke goede mensen in jullie zorginstellingen te krijgen. En tegelijkertijd dient zich ook de knellende werkelijkheid aan dat de mensen op de arbeidsmarkt er domweg niet zijn. We kunnen de strijd aangaan met andere branches zoals techniek en horeca, maar dat lijkt een te nauw perspectief. In een recente brief van het ministerie van VWS over een Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg is aangegeven dat in de toekomst 1 op de 4 werkenden in Nederland in de zorg zou moeten werken. Nu is dat nog 1 op de 6. VWS geeft aan die laatste verhouding na te streven. Dus continueren van het niveau van vandaag. Dat betekent concreet dat we slimme oplossingen moeten zoeken om de zorgvraag met dezelfde hoeveelheid mensen in vergrijzend Nederland het hoofd te bieden. Die slimheid zit in een stevige inzet op innovatieve manieren van werken of innovatieve technologie die ons kan helpen. Dat zit ook in het helpen in de samenleving op een andere manier naar zorg te kijken. De insteek op positieve gezondheid nuanceert ons huidige ongebreidelde vraag naar zorg. Samengevat is het dus belangrijk om van binnenuit jullie organisaties te werken aan manieren om de vraag aan te kunnen op een gezonde en prettige manier (innoveren). En het is belangrijk met het netwerk invloed uit te oefenen op de verandering in de vraag van de zorg. Ook al zijn we daarin relatief een kleine speler.

Vanuit de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn ZHZ zijn we op dit moment bezig met workshops scenario denken. Dat is een manier om ons strategisch te trainen op mogelijke scenario’s van de toekomst. Die toekomst kunnen we niet voorspellen, maar we kunnen ons wel trainen in de strategische oriëntatie die ons weer gaat helpen snel te kunnen handelen in wijzigende situaties. Op dit moment loopt de workshopreeks voor de Gehandicaptenzorg. Binnenkort gaat het traject voor de VVT van start. Allemaal bijdragen om ons voor te bereiden op het voortzetten van die mooie taak die we hebben, een gezonde en goed geregelde gezondheidszorg in de regio.

 

Wardy Doosje, bestuurder WGV Zorg en Welzijn ZHZ.