Previous slide
Next slide

Wie zijn wij

Anders omgaan met ziekte, zorg en gezondheid. Het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ brengt die beweging op gang. Gemeenten, organisaties, professionals en inwoners zetten samen stappen om ‘positieve gezondheid’ tot uitgangspunt te maken van beleid en uitvoering.

Het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid wil gezond gedrag stimuleren in de regio. Samen denken de aangesloten organisaties na over een andere benadering van gezondheid en de (organisatie)veranderingen die daarvoor nodig zijn. Uitgangspunt vormen de zes levensdomeinen van positieve gezondheid: zingeving, meedoen, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Eigen keuze en verantwoordelijkheid staan centraal.

Aangesloten organisaties committeren zich aan het tot stand brengen van de beweging door bij te dragen aan de gezamenlijke gezondheidsagenda. Hierin leggen we vast hoe invulling wordt gegeven aan het begrip positieve gezondheid, welke doelen we nastreven en hoe we onze werkwijzen daarop aanpassen. Een aantal keren per jaar komen we als aangesloten organisaties bij elkaar, volgen we door het Netwerk georganiseerde workshops en trainingen, wisselen we kennis en ervaring uit en monitoren we de voortgang van de gezondheidsagenda.

In het Netwerk zijn organisaties uit de sectoren zorg, welzijn, overheid en beroepsonderwijs vertegenwoordigd. Zij hebben hun thuisbasis in of richten zich met name op de regio Zuid-Holland Zuid. Het Netwerk verwelkomt in de toekomst ook graag de sectoren sport en cultuur, primair en voortgezet onderwijs en zorgverzekeraars.

Aansturing van het Netwerk gebeurt door een stuurgroep. In de stuurgroep zijn vier trekkers vertegenwoordigd: GGD ZHZ, Drechtzorg, de Lange Wei en de Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn ZHZ.

Samen maken we de regio gezonder.


Wat vraagt het Netwerk van aangesloten organisaties?

• Ondertekening van de pledge Alles is gezondheid…
• Een coördinator/aanspreekpunt voor iedere organisatie
• Een motivatie voor deelname
• Een bijdrage aan de gezondheidsagenda: hoe geef je binnen je organisatie invulling geven aan positieve gezondheid?
• Deelname aan/organisatie van bijeenkomsten
• Actief voorbeelden en ervaringen delen

Wat biedt het Netwerk?

• Twee tot drie keer per jaar scholingen en/of inspiratiesessies
• Twee keer per jaar een brede netwerkbijeenkomst voor bestuurders en/of beleidsmedewerkers, met sprekers, goede voorbeelden en pitches van nieuwe leden
• Informatie en tools om met positieve gezondheid aan de slag te gaan
• Een nieuwsbrief
• Delen van landelijke ontwikkelingen en ideeën
• Opstellen van een gezamenlijke gezondheidsagenda