Vorige slide
Volgende slide

Wat is positieve gezondheid?

Onder positieve gezondheid verstaan we een brede kijk op gezondheid en welbevinden. Het begrip gaat uit van gezondheid als het dynamische vermogen van mensen om zich met veerkracht aan te passen en zelf regie te voeren over hun welbevinden. Niet de ziekte staat centraal, maar de patiënt zelf. In de uitwerking gaat het om zes hoofddimensies, ofwel pijlers van gezondheid.

 

Inspirerende filmpjes over positieve gezondheid.

Meer filmpjes bekijken kan hier.

 

Machteld Huber is initiatiefnemer van het Institute for Positive Health. iPH is de motor achter de beweging Positieve Gezondheid en wil deze stimuleren, versterken en versnellen. iPH biedt inspiratie om met het gedachtegoed aan de slag te gaan, zorgt voor scholing waarin het gedachtegoed optimaal is uitgewerkt en helpt belemmeringen oplossen die Positieve Gezondheid in de weg staan. En iPH ontwikkelt het concept van Positieve Gezondheid verder met hulp van onderzoek.

www.ipositivehealth.com

Het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ is aangesloten bij Alles is Gezondheid, dat netwerken in het hele land faciliteert die tot doel hebben de samenleving vitaler te maken.

www.allesisgezondheid.nl