Previous slide
Next slide

Toolbox

Gaat uw organisatie aan de slag met positieve gezondheid? In deze toolbox vindt u handige voorbeelden, tools en instrumenten. Om bekendheid te geven aan het begrip positieve gezondheid, om te leren van praktijkvoorbeelden, om te weten welke stappen u kunt zetten. De toolbox is ontwikkeld vanuit het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid.

In de toolbox vindt u:

Diverse uitingen waarmee u bekendheid kunt geven aan positieve gezondheid:
de Campagnekaarten, de Pijlers en de Poster.
De Kernboodschap: wat is het doel van het Netwerk, welke organisaties doen mee, wat is er te halen en brengen? Handig als geheugensteuntje voor netwerkleden, en voor uitleg aan geïnteresseerden.
Hoe scoor ik/een cliënt/een collega op positieve gezondheid? Doe een quick scan door de Ansichtkaart-Scoor-uw-eigen-positieve-gezondheid in te vullen.
Hoe pas ik Positieve Gezondheid toe in gezondheidsbeleid voor een grotere groep mensen, oftewel vanuit collectief oogpunt? De Praatplaat biedt hiervoor een instrument.
Hoe werkt positieve gezondheid in de praktijk? Bekijk de zes uitgewerkte voorbeelden, met pictogrammen en korte teksten:

PG voorbeeld Mentaal welbevinden
PG voorbeeld Zingeving
PG voorbeeld Kwaliteit van leven
PG voorbeeld Sociaal maatschappelijk participeren
PG voorbeeld Dagelijks functioneren
PG voorbeeld Maatschappelijk participeren

Vragen, opmerkingen of suggesties? We leren er graag van. Stuur een mail naar netwerkcoordinator.

Wilt u de hele Toolbox in één (.zip-)bestand ontvangen? Stuurt dan een mail met dat verzoek naar Drechtzorg.