Vorige slide
Volgende slide

Vitaler Vitaal & Veerkrachtig

In de regio Zuid-Holland Zuid vormen al sinds 2015 ruim 40 organisaties uit de sectoren zorg, welzijn, overheid en beroepsonderwijs samen het netwerk Vitaal en Veerkrachtig. Het netwerk wil gezond gedrag stimuleren in de regio door anders om te gaan met ziekte, zorg en gezondheid.

Het netwerk was toe aan revitalisering. Daarvoor zijn in de afgelopen periode andere samenwerkingsverbanden opgezocht in de regio, die eveneens bezig zijn met positieve gezondheid.

Op 15 november jl hebben deze partijen in kaasboerderij De Graafstroom met elkaar de doelen voor de komende jaren besproken en gevonden. Vanuit deze inspirerende bijeenkomsten en concrete richting is met behulp van Karin Schuldink en Marjan Themans een subsidie aanvraag geschreven voor ZonMw om positieve gezondheid in de regio een nieuwe impuls te geven.

We starten in 5 wijken met een wijkgerichte aanpak. De krachten en kwetsbaarheden van wijken worden in beeld gebracht. Inwoners, formele en informele zorgverleners vormen samen wijksamenwerkingsverbanden die de gemeenschap helpen om positieve gezondheid van inwoners en wijken te bevorderen. De ervaringen en methodieken van deze wijken, verbreden we als een olievlek naar de rest van de regio.

Partijen die met elkaar de handen hebben ineengeslagen zijn: Drechtzorg, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid, gemeente Dordrecht, Gorinchem en Hoeksche Waard, GGD ZHZ, Huisarts en Zorg, Hoger Onderwijs Drechtsteden en De leefstijlcoalitie. Gezamenlijk zullen we de komende jaren trachten positieve gezondheid verder te verspreiden in de regio, mede met het oog op de veranderingen in de zorg die nodig zijn.