Vorige slide
Volgende slide

Terugblik inspiratiesessie Positieve Gezondheid

Op maandag 16 september vertelden Ester de Jonge, Judith Kolk en Arne Mellaard van de GGD Zuid-Holland Zuid de aanwezigen over de relatie tussen armoede en gezondheid. Ester de Jonge, epidemioloog, legde uit hoe je complexe begrippen als vitaliteit meetbaar kunt maken voor een grote groep mensen. Mensen die moeite hebben met rondkomen, ervaren daar zo veel en zo lang stress van, dat ze in hun hoofd geen ruimte hebben om met andere zaken bezig te zijn. Dit leidt vaak tot het maken van ongezonde keuzes, zoals slecht eten, roken, drinken en weinig lichamelijke activiteit.

Deze chronische stress verhoogt ook het risico op angsten en depressie, wat leidt tot een gebrek aan vitaliteit. Zowel op lichamelijk als mentaal vlak zijn er dus negatieve gevolgen te merken van armoede. In het tweede deel van haar presentatie liet Ester zien hoe je cijfers en berekeningen kunt gebruiken om beleid te voeden of te sturen. Arne Mellaard vertelde ons daarna over de actiegerichte aanpak van Armoede & Gezondheid in onze regio. Leefstijlinterventies werken bijvoorbeeld niet bij mensen die moeite hebben om rond te komen, maar wat werkt dan wel? Het is belangrijk om het probleem bij de oorzaak aan te pakken en niet aan symptoombestrijding te doen. Zet daarbij in op sociaal kapitaal: zet in op het sociale netwerk van mensen, maatschappelijk kapitaal: vergroot de zeggenschap van de doelgroep om veranderingen door te voeren en economisch kapitaal: investeer in opleiding en werk dat loont. Doe dit in de gemeenschap, naast en met de gemeenschap en voor de gemeenschap.

Tot slot discussieerden de aanwezigen onder leiding van Judith Kolk en Arne Mellaard over hoe het onderzoek naar de effecten van deze actiegerichte aanpak vorm zou kunnen krijgen. Het gaat daarbij om een langlopend onderzoek naar de sociaal-culturele aspecten waarin armoede kan ontstaan / bestaan. Het onderzoek zal worden verricht in een wijk in onze regio waarin men moeite met rondkomen ervaart en waar de vitaliteit als slecht wordt ervaren.